Mănăstirea Coșoteni

  • Cuvânt de început

Țara noastră are un număr important de edificii religioase. Iar de cele mai multe ori, aceste edificii religioase vin la pachet cu niște povești sau legende istorice ce atrag privirea călătorului de rând.

Mănăstirea de mai jos aduce la suprafața o astfel de legendă.

  • Date istorice

Biserica Sfântul Dumitru, cunoscută și sub denumirea de Mănăstirea Coșoteni (Fig. 1), este biserica centrală din fosta Mănăstire Tigania – Drăganești. În jurul acestei bisericuțe a fost adunată o obște monahală, tot aici funcționând și primele școli din județul Teleorman.

Fig. 1 - Mănăstirea Coșoteni
Fig. 1 – Mănăstirea Coșoteni

Biserica se află în partea de vest a localității, la marginea satului Coșoteni, în comuna Vedea. Localitatea se află la intersecția pârâului Burtea cu râul Vedea, pe drumul județean DJ601F, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de municipiul Alexandria și la aproximativ 7 kilometri sud-est de municipiul Roșiorii de Vede, pe malul stâng al râului Vedea.

Ctitorită în anul 1647 de către Matei Basarab pe locul unui vechi schit ce datează din vremea lui Negru Vodă, Mănăstirea Coşoteni (Fig. 2) este unul dintre cele mai impresionante monumente istorice din Teleorman.

Fig. 2 - Curtea Mănăstirii Coșoteni
Fig. 2 – Curtea Mănăstirii Coșoteni
  • Legenda de la mănăstire

Mănăstirea este amintită de CC Giurescu în volumul ”Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei”.

Potrivit istoricului, lăcaşul a fost ctitorit iniţial de Negru Vodă şi mai apoi refăcut de Matei Barasab. Legenda spune că Negru Vodă, domnitorul Ţării Româneşti la acea vreme, fiind urmărit de turci, s-a ascuns în pădure în scorbura unui copac. Domnitorul a inversat potcoavele calului şi i-a dat drumul în pădure, pentru a-şi deruta adversarii. Turcii au fost păcăliţi şi astfel domnul a scăpat cu viaţă. Ca să-şi arate recunoştinţa faţă de locul care l-a salvat, a zidit în jurul copacului o biserică. Legenda spune că trunchiul copacului a dăinuit mult timp ţinând loc de Sfânta Masă, iar acum este zidit în partea de miazăzi a mănăstirii.

Un articol despre cercetările arheologice de la Coșoteni din 2017-2018 efectuate de Muzeul Județean Teleorman se poate găsi aici.

  • Cuvânt de încheiere

Nu vă pot spune decât atât: vizitați acest locaș sfânt (Fig. 3)!

Fig. 3 - Străjerul de la mănăstire
Fig. 3 – Străjerul de la mănăstire

  • Locație: Coşoteni 147432
  • WAZE TO IT / MAPS TO IT
  • Din Alexandria, cu mașina personală, am făcut aproximativ 40min.
  • Programul de vizitare: luni – sâmbătă, 08.00am – 12.00pm. Mănăstirea se poate vizita în afara programului menționat, dar trebuie anunțat în prealabil la numărul de telefon: 0799 333 353.
  • Articol realizat în august, 2018.

Ce alte mănăstiri încărcate istoric ați mai vizitat?

© Țara cu Balauri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s